Passagerfærgen Skagerraks forlis

7. september er det 50 år siden færgen Skagerrak forliste ret ud for Lønstrup.
Hvor var du, og hvordan oplevede du den dramatiske dag?
Vi håber, at du vil dele dine oplevelser med os, ved at skrive i denne tråd og dele fotos. Eller sende til arkivets mailadresse havkystfolk@mail.dk.

Jeg vil gerne lægge ud med mine oplevelser.
Sad på tegnestue oven over den daværende Markedsrestaurant (Nu Bryghuset). Da udrykningen med de talrige ambulancer gik i gang, blev jeg utryg og låste dørene. Der var ikke telefon i mit hjem i Lønstrup og jeg anede ikke hvem jeg skulle kontakte for at få information om det, der skete.
Hen på eftermiddagen tog jeg bussen hjem til Lønstrup. Her var der totalt trafikkaos. Skråt over for mit hjem lå teaterdirektør Aage Stentoft villa. Her stod folk i massevis og spejdede ud over havet, hvor helikoptere havde travlt med at redde skibets passagerer.
Selv om meldingen lød på. at alt skulle være under kontrol, var det en dag, som jeg aldrig vil glemme. Havet, som normalt tiltrækker mig, var ustyrligt og skrækindjagende!
Min far, Jens Hjermitslev, som var fisker og bådformand på redningsstationen fangede nogle dage senere en manillalænestol, som var bundet til en af skibets redningskranse. Vi har ofte snakket om, hvad ideen var med det. Var det en, der ville sidde behageligt, eller have en anden på slæb, der havde lavet denne anordning. Svaret blæser stadig i vinden, måske får vi det en dag.
Har flere gange mødt nogle af eleverne fra Rask Mølle Skole, som var med færgen den dag. De mødes i Lønstrup hvert 5 år for at mindes den 7. september 1966. Heller ikke hos dem, er det lykkes at få opklaring på stol og redningskrans.

Norsk artikel om forliset

 

Besættelse og befrielse i stearinlyset skær 4. maj 2015 kl.19.00

Wordle 04.05

Vi har Bjarne Simonsen fra Skallerup komme og fortælle om sine oplevelser fra tiden, hvor Danmark var i krig.

Det foregår på Friskolen Skallerup, hvor vi ud over at tænde stearinlysene også vil servere kaffe og tilbehør, hvilket ved vi ikke endnu, men er der nogen, der har opskrifter fra dengang hører vi gerne fra jer.

Vort håb er, at deltagerne også vil bidrage med deres og andres oplevelser. Oplevelser som vi gerne vil bevare i arkivets samlinger til oplysning for eftertiden. Arkivets indsamlingsområde er Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup.

Nedenstående er et uddrag af N.C. Arildsens erindringer fra drengeårene i Vennebjerg, hvor hans far var post

Befrielsen
Jeg husker tydeligere 4. maj om aftenen da det fra BBC lød at tyskerne i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde kapituleret, og der skulle blive fred næste morgen.

Straks efter nyheden satte mor sig på tørvekassen i køkkenet og græd, og det var noget mærkeligt noget for en ti års dreng at se på, jeg kunne ikke fatte, hvorfor mor satte sig og græd, – når nu krigen var forbi.

Mor måtte have haft en vis fornemmelse for min situation, så jeg fik besked på at løbe ind til Niels og Stine, det var vores nærmeste naboer, for at fortælle dem, at krigen var slut.

Den 5. maj om morgenen var alle elever fra skolen på Klangshøj, hvor lærer Kristensen hejste Dannebrog. Mange fra omliggende gårde mødte op og snag med på morgensangen, og var derved med til denne spontan markering af at Danmark nu igen var frit.

Lige som der under besættelsen blev holdt alsangsstævner rundt i sognene, blev der i månederne efter befrielsen afholdt frihedsmøder.

I Vennebjerg blev alsangsstævnerne afholdt på pladsen ved Klanghøj, det samme skulle være tilfældet med frihedsmødet, men det blev på grund af regn flyttet indenfor i kirken

Et af de faste punkter var afsyngelse af frihedssangen og en tale gerne lokal deltager fra modstandsbevægelsen og ud over salmer og danske sange, sang man overalt Svend Møller Kristensens frihedssang “En Vinter lang og mørk og hård”.

 

 

 

Nyt om formidling af den lokale historie

20. februar 2015 kl. 16 åbnede rigsarkivar Asbjørn Hellum for Danmarkshistoriens største fotoalbum

Den del af den danske kulturarv, som lokalarkiverne i Danmark ligger inde med, er nu tilgængelig på nettet takket være en gavmild donation på 1,8 mill.kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Lokalarkiverne har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere billeder og arkivalier mv. i det elektroniske registreringssystem Arkibas, udviklet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Der er på nuværende tidspunkt 2.557.190 registreringer i systemet, heraf 1.286.914 billeder, og antallet af billeder vokser årligt med omkring 250.000. Disse registreringer vil i alt overvejende grad blive tilgængelige på internettet i søgeportalen www.arkiv.dk

Arbejdet med at digitalisere den lokalhistoriske kulturarv skrider hurtigt frem takket være det store stykke arbejde, som de mange frivillige og de relativt få ansatte på landets omkring 600 lokalhistoriske arkiver udfører. Og rundt regnet 550 af arkiverne benytter sig af Arkibasprogrammet til registrering af samlingerne.

Der er formentlig omkring 50 mill. billeder (positiver og negativer) på de danske lokalarkiver og langt over 100 hyldekilometer arkivalier fra virksomheder, foreninger og privatpersoner. Hertil kommer en stigende mængde film og i fremtiden også digitale arkivalier. Med lanceringen af www.arkiv.dk vil lokalarkiverne blandt andet kunne præsentere Danmarkshistoriens største fotoalbum med historiske billeder fra fotografiets barndom til i dag – og en genvej til massevis af andet arkivmateriale. Samtidig vil der kunne vises klip med film og lydfiler.

Slægtsforskere og historisk interesserede fra hele verden vil med www.arkiv.dk kunne sidde hjemme i lænestolen og finde billeder og arkivalier vedrørende deres historiske rødder og andre spændende historiske emner fra Danmark. www.arkiv.dk vil give mulighed for at søge efter konkrete personer og emner på tværs af alle landets lokalarkiver, hvilket uden tvivl også vil være interessant for forskere, som dermed hurtigt vil kunne søge relevant kildemateriale frem til brug i forskning og formidling af Danmarks historie.

Bevillingen på 1,8 mill. kr. fra A.P. Møller Fonden var et kæmpe skulderklap til de tusindvis af frivillige og til de ansatte, som hver eneste dag bidrager til at indsamle, registrere og bevare kulturarven i lokalarkiverne. Meget af den er ikke alene af lokal, men også af national betydning.

De foreningsdrevne lokalhistoriske arkiver i Hjørring Kommune – 18 stk. – taster og scanner på livet løs for at få alle indsamlede data gjort klar til arkiv.dk.

Hver dag vil søgeportalen blive opgraderet med nye informationer. 

  

Markering af 200 året for skudehandler Axel Rosenkrantz fødsel 31. juli 2014 og de nordiske forbindelser over vandet

Jagten "Forsøget" af Lønstrup ud for Kragerø i Norge med skipper Niels Larsen Toft, som boede på skift i Lønstrup og Kragerø i huse, som Segelcke ejede.

Jagten “Forsøget” af Lønstrup ud for Kragerø i Norge med skipper Niels Larsen Toft, som boede på skift i Lønstrup og Kragerø i huse, som Segelcke ejede.

A.R. Segelckes gård 1866

A.R. Segelckes gård 1866

Storkøbmanden og skudehandleren Axel Rosenkrantz Segelcke var en af Vendsyssels driftigste handelsmænd. Han prægede udviklingen ikke kun i Lønstrup men i hele landsdelen, var bl.a. i arbejdsgruppen for etablering af Hirtshals Havn, oprettelsen af Hjørring Spare-, Laane-, og Diakontobank i 1855 og ved sin storhandel med såvel England som Hamborg, Norge og Sverige.Han ejede mange ejendomme rundt om i landet samt sluppen “Familiens Lykke”, skonnerten Axel, Jagten “Severine og Christine”, skonnerten “Caroline”, sluppen “Amalie” og jagten “Forsøget”. Var desuden medreder på barken “Christina”, skonnerten “Ida”, galeasen “Amalies Minde”, briggen “Jylland” og flere dampskibe.

……………………..……………………..……………………..…..
”Med mat skal landet bygges/kan norsk landbruk bestå?” Sådan lyder overskriften på et af temaerne i Arendalsukas program den 13. august. For at skabe opmærksomhed om det politiske seminar begav to nordmænd sig for nylig på rotur fra Arendal til Hirtshals og retur. Ikke helt i Terje Vigens kølvand, men en tur i en klinkbygget robåd, som kunne minde om hans – uden mast og sejl. På hjemturen, hvor var lasten en tønde med 100 kg korn, var de ledsaget af en sejlbåd med repræsentanter Norges Bondelag og Norsk Felleskjøb. (http://www.arendalsuka.no/arendalsukas-hovedprogram/) Hvem ved? Måske skal vi til at sætte gang i skudehandelen igen. Den handel som var så vigtig for Norges forsyning af landbrugsvarer i et par hundrede år i både fred- og ufredstider. Under den Englandskrigen, hvor vestkystboerne af kongen blev pålagt at intensivere forsyningen af landbrugsvarer til Norge, drev Severin Peter Vincentz Segelcke skudehandel fra Vrensted, hvor faderen var præst. I 1812 giftede han sig med Kirstine Bertelsdatter Engesgaard, datter af skudehandler Bertel Engesgaard i Lønstrup. Den 31. juli 1814 fik de sønnen Axel Rosenkrantz Segelcke. Året efter da Bertel Engesgard døde overtog Vincentz skudehandelen i Lønstrup. Ved Vincentz død i 1840 overtog til Axel forretningen. Samme år købte han Mårup kirke og kirketiende samt tilhørende jord. I 1842 forærede han et skib til kirken, som efter en omtumlet tilværelse netop er opsat i Lønstrup kirke. Trods faderens indtrængende advarsler udvidede Axel forretningen med udstrakt handel på Norge. Han sejlede med korn, saltet kød, æg, smågrise, gryn m.v. Fra Norge kom skibene hjem med tømmer, spiger, søm og tjære, hvilket var vigtigt for vores landsdel, da Vendsyssel var fattigt på træ. I 1851 fik han tilladelse at handle med alle slags kolonialvarer. Handelsstanden havde enstemmigt støttet andragendet noget som var ret usædvanligt, da handelsstanden så meget skævt til handelen på landet. I toldregistret kan man efterfølgende se, hvordan hans flåde voksede.   Skudehandelens historie er ikke kun en historie om handel, men også en historie om kulturpåvirkning og udveksling. Mange slægtsmæssige forbindelser blev skabt, hvilket bl.a. kan aflæses i folketællingerne fra den tid. At Axel Rosenkrantz Segelckes skudehandel har haft stor betydning for Lønstrup – måske den første iværksætter – vil vi gerne markere på 200 års dagen for hans fødsel 31. juli 2014. . Derfor inviterer vi ikke kun efterkommere af Segelcke men også efterkommere af skudehandelens søfolk – en tid, hvor det blev knyttet mange slægtsmæssige bånd mellem Sørlandet/Agderkysten og vestkysten af Vendsyssel samt alle andre interesserede…. Har du slægt, der har sejlet med A.R.S. eller andre skudehandleres skibe, så prøv at kikke på denne side, hvor der er link til bl.a. Hjørring Toldkammers søruller m.v. http://wadschier.com/ Udskibning af mel og korn var en vigtig del af skudehandlerens forretning. I den forbindelse vil Vennebjerg Mølles Venner samme dag kl. 14-16vise hvordan man malede mel dengang..… Dagens program 14.00 Den norske konsul i Region Nordjylland/Hjørring advokat Birthe Dyrberg afslører mindeplade på Skudehandlergården, hvor A.R.S. blev født – i dag Marinella, Strandvejen 94, Lønstrup 14. 30 Forsamlingen vandrer ad den gamle kirkesti til Mårup kirke, som han familien ejede indtil 1913, og hvor familiegravstedet er bevaret. Fortælling og nedlæggelse af blomster på graven 15.30 ca. Hotel Kirkedal serverer skudehandelskaffe/kage i den hyggelige lade for deltagerne. Pris kr. 50 (Bestil gerne på tlf. 9896 0995) Fællessang og spil med Lillian og Svend Larsen Ordet er frit for deltagerne til at fortælle familie- og skudehandelsrelaterede historier. Nye kontakter skabes eller genfindes…? Fællessang og spil med Lillian og Svend Larsen. Arrangør: Landsbyrådet i Havtornens Rige, Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup sogn), Maarup Kirkes Venner, Foreningen NORDEN Hjørring. Fra arkivets billedsamling: Skudehandlergården 1866