Realtidsfortælling
1864.dk
Website, som fomidler krigen gennem korte artikler, som bringes i simuleret realtid. Websiten drives af Historiecenter Dybbøl Banke.

1864live.dk
Websiten indeholder dagbogsklip m.m. og formidler krigen med 150 års forskydning. Siten drives i samarbejde med danmarkshistorien.dk
Historiefacts
1864
Ressourceside på danmarkshistorien.dk, som opridser krigens årsager og forløb.

1864 fra Museum Sønderjylland
Website skrevet af centerleder ved Historiecenter Dybbøl, Bjørn Østergaard. Siten beskriver krigens årsager og forløb, herunder de enkelte slag.

Bøger i pdf
Anden slesvigske krig – 1864
Gratis – og velillustreret – bog i pdf om krigen. Skrevet af Inge Adriansen fra Sønderborg Slot og Jens Ole Christensen, Tøjhusmuseet.

Krigergrave og mindesmærker fra de slesvigske krige i Sønderjylland
Gratis hæfte i pdf, med fotos og beskrivelser af mindestederne. Udgivet af Museet på Sønderborg Slot, som har stået for registreringen

Faldne og erindringsmedaljer
Register over faldne
Liste baseret på V. Cohns “krigene 1848-1864 og de faldnes Minde”. En privat slægtsforskningswebsite. slaegtsalbum.dk, har desuden påbegyndt en indtastning i database.

Erindringsmedaljen 1864
Artikel på Wikipedia, med link til bestilling af erindringsmedaljeansøgninger i Rigsarkivet.

Fotografier
Fotos fra Statens Arkiver på Flickr
Statens Arkiver har flere hundrede billeder og stik på sin Flickr. Bl.a. unikke, samtidige fotos af skanserne efter stormen på Dybbøl samt stik fra værket Krigen 1864 i to hundrede træsnit og en lang række fotos af soldater.

Digital særudgivelse fra Det Kongelige Bibliotek
Websiten, de rer meget omfattende, indeholder en lang række fotografier, historiemalerier, postkort, tegninger og træsnit.

Sønderjyske billeder
Museum Sønderjyllands billeddatabase med masser af fotos, der har relation til krigen.

Dokumenter
Statens Arkivers kildepakke
Udvalgte arkivalier, der handler om 1864. Visse af arkivalierne er maskinskrevne kopier, og kræver derfor ikke, at man kan læse gotisk håndskrift

www.1864.dk

www.1864dage.dk

www.1864live.dk

www.facebook.com/jungzusammen

www.dinregionsportal.dk

www.kulturfokus.dk

www.interreg4a.dk

www.vimu.info

www.danmarkshistorien.dk/1864

www.kildepakker.sa.dk/kildepakker/eksempel-side/1864-2

BLIV MEDLEM