Fredag den 17. marts 2023 kl. 19.00
Borgerhuset, Nydalsvej 80. Lønstrup
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Adgang kun for 2023- medlemmer:
Medlemskab er betinget af kontingent indbetalt
i kalenderåret 2023.
Stemmeret kræver kontingent betalt senest 1/3.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamligen.
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og foredrag.
Bestyrelsen

BLIV MEDLEM